Hiện có 24 cán bộ, giáo viên thuộc 7 bộ phận

Tìm kiếm cán bộ, giáo viên

Nhập họ tên cán bộ, giáo viên cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
Trần Hoàng Giang
Họ tên Trần Hoàng Giang
Ngày sinh 20/10/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Mương Đào - Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Ban giám hiệu
Ban giám hiệu Bí Thư Chi Bộ giangth431@kiengiang.edu.vn
Nguyễn Chí Tâm
Họ tên Nguyễn Chí Tâm
Ngày sinh 01/01/1977
Giới tính Nam
Địa chỉ Rọ Ghe - Đông Hưng A -AM-Kg
Đơn vị Ban giám hiệu
Ban giám hiệu PBT Chi Bộ tamnc17428@kiengiang.edu.vn
Nguyễn Thị Thùy Dương
Họ tên Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh 04/10/1981
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ngọc Hải - Đông Hưng A - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Văn thư-Thủ quỹ thuyduongnt431@anminh.edu.vn
Phạm Yến Nhi
Họ tên Phạm Yến Nhi
Ngày sinh 01/01/1992
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Xẻo Đôi - xã Đông Hưng A - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng TPT nhipt431@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Thượng
Họ tên Nguyễn Văn Thượng
Ngày sinh 01/01/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Rọ ghe, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Chủ tịch Công đoàn thuongnv431@anminh.edu.vn
Võ Thanh Điền
Họ tên Võ Thanh Điền
Ngày sinh 01/01/1972
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Xẻo Đôi, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên dienvt431@anminh.edu.vn
Lê Văn Hiếu
Họ tên Lê Văn Hiếu
Ngày sinh 01/01/1973
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Xẻo Đôi, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên hieulv431@anminh.edu.vn
Trần Văn Sang
Họ tên Trần Văn Sang
Ngày sinh 01/01/1975
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Ngọc Hải, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên sangtv431@anminh.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Việt
Họ tên Nguyễn Thị Hồng Việt
Ngày sinh 01/01/1978
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên hongvietnt431@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Chuốl
Họ tên Nguyễn Văn Chuốl
Ngày sinh 01/01/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Xẻo Đôi, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên chuolnv431@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Điền
Họ tên Nguyễn Văn Điền
Ngày sinh 01/01/1977
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Ngọc Hồng, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên diennv431@anminh.edu.vn
Trương Văn Lập
Họ tên Trương Văn Lập
Ngày sinh 01/01/1975
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Ngọc Hải, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên laptv431@anminh.edu.vn
Trần Văn Khánh
Họ tên Trần Văn Khánh
Ngày sinh 01/01/1981
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên khanhtv431@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Đông
Họ tên Nguyễn Văn Đông
Ngày sinh 01/01/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Ngọc Hải, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG.
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên dongnv431@anminh.edu.vn
Ngô Hồng Khoắn
Họ tên Ngô Hồng Khoắn
Ngày sinh 01/01/1981
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Ngọc Thuận, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên khoannh431@anminh.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ An.
Họ tên Nguyễn Thị Mỹ An.
Ngày sinh 01/01/1980
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Ngọc Thuận, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên myannt431@anminh.edu.vn
Hoàng Bá Giai
Họ tên Hoàng Bá Giai
Ngày sinh 01/01/1975
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Ngọc Thuận, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên giaihb431@anminh.edu.vn
Trần Văn Giang
Họ tên Trần Văn Giang
Ngày sinh 01/01/1977
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Xẻo Đôi, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên giangtv431@anminh.edu.vn
Võ Thanh Điền
Họ tên Võ Thanh Điền
Ngày sinh 01/01/1984
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Vàm Xáng, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên dienvt431@anminh.edu.vn
Huỳnh Thị Lắm
Họ tên Huỳnh Thị Lắm
Ngày sinh 01/01/1987
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Thuồng Luồng, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG.
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên lamht431@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Út
Họ tên Nguyễn Văn Út
Ngày sinh 01/01/1987
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Xẻo Đôi, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên utnv431@anminh.edu.vn
Trần Quốc Thanh
Họ tên Trần Quốc Thanh
Ngày sinh 01/01/1980
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Thuồng Luồng, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG.
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên thanhtq431@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Diêm
Họ tên Nguyễn Văn Diêm
Ngày sinh 01/01/1975
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Ngọc Hải, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên diemnv431@anminh.edu.vn
NGUYỄN VĂN PHONG
Họ tên NGUYỄN VĂN PHONG
Ngày sinh 01/01/1980
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Xẻo Đôi, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh KG
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Nhân viên Bảo vệ phongnv431@anminh.edu.vn
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 313
  • Tháng hiện tại: 943
  • Tổng lượt truy cập: 861144

Liên kết